Hvordan Kjøpe en Eiendom i Frankrike

Hvordan Kjøpe en Eiendom i Frankrike

Drømmer du om å kjøpe en eiendom i Frankrike og tilbringe feriene eller hverdagen i ditt franske hjem? Estate Net er den spesialiserte eiendomsmegleren som kan tilby et bredt spekter av løsninger.

Det franske eiendomsmarkedet er nå inne i en sterk vekstperiode og antallet eiendommer til salgs på markedet dekker ofte ikke etterspørselen. Det varierte landskapet og de mange arkitektoniske stilene tilfredsstiller alle forventninger til en hovedbopel, et feriested eller leid eiendom, og med hjelpen og tjenestene du kan regne med å få fra Estate Net, vil du finne det enkelt og sikkert å kjøpe, selge eller leie. Vær oppmerksom på at frem til og inkludert undertegnelsen av kjøpskontrakten for ditt nye hjem, er våre tjenester helt uten kostnad for deg som kjøper. Skulle du imidlertid ønske å benytte deg av vårt brede utvalg ettersalgstjenester, vær vennlig å be Estate Net om ytterligere opplysninger og priser.

Uansett hvilken region du er interessert i, eiendomstype du leter etter eller ditt budsjett, vil du alltid klare å finne en eiendom som tilsvarer dine kriterier blant det brede utvalget eiendommer på markedet. For å gjøre kjøpsprosessen så problemløs som mulig finner du nedenfor noen praktiske råd:

Bestem ditt budsjett

Hvilken eiendom til hvilken pris? Dette er det første spørsmålet du bør stille! Alt avhenger av regionen, beliggenheten til leiligheten eller huset (f.eks. havutsikt …), typen eiendom (slott eller lite landsted …) og hvilken stand eiendommen er i. I Frankrike varierer prisen svært mye for hus og hage.

Hvor mye kan du låne?

Det er helt klart viktig å avgjøre hvor mye du kan betale umiddelbart, og gjøre nødvendige beregninger for å forvisse deg om hvor mye du trenger å låne. Det er enkelt å avgjøre hvor mye du trenger å låne ved å bestemme hvor mye du vil tilbakebetale hver måned. Husk at dine månedlige terminbeløp ikke skal overstige 30-40 % av din månedlige inntekt. Ved å bruke Estate Net til å arrangere dine økonomiske behov vil vi sørge for at du får benyttet deg av våre gode bankforbindelser i Frankrike. Et lån i Frankrike vil gi deg en rente på ca. 4,5 % i 20-30 år for et lån som dekker 80 % av kjøpsprisen.

Finn ditt drømmehus

Du kan finne ditt drømmehus ved å bruke Estate Nets tjenester. Gjør ganske enkelt et søk i vår database på nettet eller fyll ut og send oss eiendomsskjemaet og vi vil foreta et detaljert søk for å finne en eiendom basert på dine bestemte ønsker. Deretter kan du foreta en nøye gjennomgang av eiendommen og ta detaljerte notater som du kan bruke til å sammenligne tilbud i ro og mak for deretter å ta en avgjørelse når du føler deg klar til det.

Du bestemmer deg for å kjøpe

Har du funnet eiendommen du vil kjøpe? Da må du ”reservere" den, dvs. forplikte deg ved å undertegne en kontrakt som heter ”compromis de vente” (foreløpig salgsavtale), eller undertegne en ”contrat de réservation” (reservasjonsavtale) hvis det gjelder et nybygg. Dette trinnet er viktig og du vil nå være rettslig og økonomisk forpliktet til kjøpet, med begrensede muligheter til å trekke deg fra avtalen. Din representant fra Estate Net vil hjelpe deg gjennom denne prosessen trinn for trinn og sørge for at du forstår alt til det fulle før du undertegner.

Contrat de réservation – reservasjonsavtale:

En avtale hvoretter en kjøper reserverer en eiendom som skal kjøpes etter plantegning før ferdigstillelse. Denne foreløpige salgsavtalen om fast eiendom har tilsvarende rettslig betydning som ”compromis de vente".

Compromis de vente – foreløpig salgsavtale:

Dette er en foreløpig kontrakt brukt til å kjøpe eiendom eller byggetomt. Dette uttrykket brukes vanligvis for ”promesse de vente” (unilateral avtale om å selge). Denne kontrakten lister opp kjøpers og selgers navn og adresser, deres innbyrdes forpliktelser, beskrivelsen av vedkommende eiendom, dens areal og pris. Her står det også om suspensive betingelser (forbehold) som gjør det mulig å avslutte avtalen, bl.a. dersom kjøper ikke oppnår lån (eller positiv reguleringsplan hvis kjøpet gjelder byggetomt). Hvis disse betingelsene ikke oppfylles, vil denne avtalen erklæres ugyldig. Når den foreløpige salgsavtalen er undertegnet, vil du bli bedt om å betale et depositum til selger. Hvis kjøperen trekker seg fra avtalen før han undertegner det endelige skjøtet, har selgeren krav på å beholde depositumet. Hvis selgeren ønsker å trekke seg fra avtalen, må han betale den fremtidige kjøperen det dobbelte av depositumsbeløpet.

Ta opp et lån

Kontakt oss for nærmere opplysninger om opptak av lån.

Skjøtet

En notar som sørger for at alle lovbestemmelser overholdes og som garanterer kontraktens autentisitet, må opprette skjøtet. Notaren beholder skjøtet og gir en kopi til begge avtalepartene. Det tar opptil 2-3 måneder mellom undertegnelsen av den foreløpige salgsavtalen og tidspunktet da du mottar det endelige skjøtet. Estate Net blir med deg til møtet hos notar eller kan tre inn på dine vegne for å sikre at alt går riktig for seg.

Dokumentavgifter

I tillegg til utgifter som skal betales til notaren (regninger notaren betaler på vegne av kjøperen), må kjøperen betale en overdragelsesavgift (taxe de mutation) som utgjør ca. 5 % av salgsprisen samt diverse andre avgifter (tingslysningsavgift, stempelavgift, MVA på nybygg). Disse kostnadene kan utgjøre mellom 6-8 % av salgsprisen, men dette avhenger igjen av hvert byggeprosjekt eller eiendom. Sørg for å be oss om nærmere opplysninger om den bestemte eiendommen du ønsker å kjøpe.

Forsikring

Glem ikke at du, som eier, er ansvarlig for all skade på personer eller gjenstander som din eiendom kan påføre en tredjepart (f.eks. en takstein som faller på en forbipasserende, vannskade) eller kapitaltap. Du må ta ut en boligforsikring med god dekning.

Kjøpe sammen

Kanskje dere vil gå sammen om å kjøpe et feriested, kanskje med andre familiemedlemmer eller venner. Da anbefales det at du kjøper et hus gjennom et ”société civile immobilière” (et ikke-kommersielt eiendomsinvesteringsselskap).